Overzicht Griekse trefwoorden op Bijbeltijdlijn.nl
 1. Aion(en) = tijdperk, enkel- meervoud
 2. Akathartos = onrein, onzuiver, duivels.
 3. Amomos = smet-, vlek, fout-, spotloos
 4. Anomos = zonder wet
 5. Anothen = van bovenaf
 6. Anti = evenals  |  de tegenstander pentagram, teken van satan.
 7. Antichrist = de evenals Christus
 8. Apeitheia = Ongeloof (hardnekkig en opstandig).
 9. Apo-katalasso = volledige (uit) verzoening
 10. Apollumi = verloren (volledig)
 11. Apolutrosis = volledige (uit/los) gekocht
 12. Apotithemi = wegdoen, afleggen
 13. Arneomai = tegenstrijdig zijn, loochenen
 14. Astrapto = om te flitsen als bliksem.
 15. Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 16. Charisma = een genadige schenking of gift
 17. Chrematizo = door God vermaand
 18. Daimonion = een demonisch wezen.
 19. Dei = moeten
 20. Despotes = een absolute heerser
 21. Diabolos = een lasteraar, (speciaal) Satan.
 22. Didaskalia = Instructie, onderwijzen
 23. Dunatos = machtig, mogelijk zijn
 24. Eikon = beeld, gelijkenis
 25. Ekklesia = (er)uitgeroepenen
 26. Eklegomai = (er)uit selecteren, uitkiezen
 27. Ekstasis = buiten (het) verstand
 28. Enduo = om- bekleden met kleding.
 29. Energeo = actief zijn. (ergens 'in'werken)
 30. Epainos = verheerlijking, lof, (naar boven)
 31. Epaulis = woonstede
 32. Epignosis = bovenkennis
 33. Epouranios = bovenhemel(se)
 34. Eu'aggelizo = het goed bericht brengen
 35. Euaggelion = Engels: the Gospel
 36. Eusebes = goed eerbiedig (Godszalig(heid)
 37. Gehenna, hel = een vallei bij Jeruzalem
 38. Gramma = schrif, letters
 39. Gnorizo = bekend maken, om te weten
 40. Hades, hel = plaats van overleden zielen.
 41. Hagiasmos = heiligmaking
 42. Hilaskomai = genadig, verzoenen
 43. Hugiaino = gezond (geestelijk)
 1. Hupokrisis = veinzen, hypocriet
 2. Imrah (H) = iets toegezegd, woord(en)
 3. Kakia = slechtheid, kwaadaardigheid
 4. Kakos = slecht, ziek, stervende
 5. Katallasso = stand veranderen,verzoenen
 6. Katakrima = negatieve uitspraak
 7. Kataraomai = vloeken, verdoemen
 8. Katartizo = volledig (her)vormen
 9. Kratos = machtig krachtig
 10. Kruptos = verborgen, d.w.z. privé.
 11. Ktizo = scheppen
 12. Kuriakos = kerk, gemeente
 13. Logos = het Woord
 14. Logizomai = inventariseren
 15. Musterion = (heils)geheim(enis),
  mysterie, verborgenheid.
 16. Nepios = kind, onvolwassenne
 17. Oikonomia = Administratie
  (van huishouden of goed)
 18. Ouranios = hemel(en)
 19. Paideuo = tuchtigen, onderwijzen
 20. Parabole = gelijkenis
 21. Parrèsia = alle vrijmoedigheid
 22. Paristemi = naast staan, presenteren
 23. Parousia = (weder)komst
 24. Pathema = lijden ondergaan
 25. Phaino = naar voren te schijnen
 26. Phroneo = de geest oefenen
 27. Phthonos = slechte/kwade wil
 28. Phusis = natuur(lijke), aard
 29. Porphura = paars, purperen
 30. Rhema = een uitspraak, een woord
 31. Rhuomai = uittrekken, d.w.z. verlossen
 32. Satan = de tegenstander.
 33. Soter = een verlosser / Zaligmaker
 34. Soteria = redding, verlossing
 35. Sunistao = samen stellen
 36. Synagoge = religieuze bijeenkomst
  of gebouw
 37. Teleios = voltooide volledigheid
 38. Theios = Goddelijk(heid)
 39. Tupos = een matrijs, voorbeeld
 40. Xenos = buitenlander/vreemdeling